ข่าวประชาสัมพันธ์   +ข่าวทั้งหมด
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 อ่านต่อ...
  รายชื่อและห้องเรียน ป.วิชาชีพครู รุ่น 60 อ่านต่อ...
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู อ่านต่อ...
 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการสอบคัดเลือก/สัมภาษณ์ อ่านต่อ...
 ขยายเวลาการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560 อ่านต่อ...
 กำหนดการและหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง60 อ่านต่อ...
 กำหนดการรับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2560 อ่านต่อ...
 ประกาศยกเลิก” อบรม 9 มาตรฐานวิชาชีพครู อ่านต่อ...
การสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑     รายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรม     +รวมทั้งหมด