ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2560 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 นี้นะคะ

ไฟล์ประกอบ :   25600811.pdf
วันที่เผยแพร่ : 11/08/2017     1194 ครั้ง     Share