เปิดรับลงชื่อเรียน ป.วิชาชีพครู 2561
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับลงชื่อผู้ประสงค์เข้าศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 โปรดส่งรายละเอียดของท่าน เมื่อคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏธนบุรี เปิดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เรียน คณะฯจะติดต่อกลับหาท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดการยื่นเอกสารและหลักเกณฑ์ของคุรุสภาทั้งหมดให้ท่านทราบตามลำดับ

ไฟล์ประกอบ :   TeachingProfession61.html
วันที่เผยแพร่ : 23/03/2018     4140 ครั้ง     Share