ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้เข้าร่วม “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ” หน่วยพัฒนา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) รุ่นที่ 8 วันที่ 24-27 เมษายน 2561

ไฟล์ประกอบ :   25610330.pdf
วันที่เผยแพร่ : 30/03/2018     564 ครั้ง     Share