ลงชื่ออบรมTOEIC ลักษณะ Boot Camp
รายละเอียด :
ลงทะเบียนผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ Boot Camp เรื่อง เทคนิคการทำแบบทดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) วันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15

ไฟล์ประกอบ :   TrainingTOEIC61.html
วันที่เผยแพร่ : 26/04/2018     186 ครั้ง     Share