รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2561
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   20180928163425338.pdf
วันที่เผยแพร่ : 28/09/2018     1436 ครั้ง     Share