ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นี้นะคะ

ไฟล์ประกอบ :   25611116-01.pdf
วันที่เผยแพร่ : 16/11/2018     1455 ครั้ง     Share