ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2561 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้นะคะ

ไฟล์ประกอบ :   SCAN20181206164851576.pdf
วันที่เผยแพร่ : 07/12/2018     1566 ครั้ง     Share