รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง...
รายละเอียด :
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟัง-พูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในวันเสาร์ที่ 2, วันพุธที่ 13 และวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00น. ณ อาคาร 2 ชั้น 6,7และชั้น 15 นักศึกษาสามารถรับหนังสืออบรมได้ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30น. ณ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 7 โดยนักศึกษาจะต้องนำสำเนาบัตรนักศึกษามายิ่นแสดงตนเพื่อรับหนังสือ หมายเหตุ* ถ้านักศึกษาไม่เข้าร่วมอบรม จะต้องอบรมชดเชยในรุ่นถัดไป

ไฟล์ประกอบ :   20190228.pdf
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2019     734 ครั้ง     Share