รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2562
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัคร และยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   20190813.pdf
วันที่เผยแพร่ : 13/08/2019     6987 ครั้ง     Share