ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
รายละเอียด :
ประกาศ!! รายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2562 ปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 นี้นะคะ

ไฟล์ประกอบ :   20191016123108709.pdf
วันที่เผยแพร่ : 16/10/2019     3353 ครั้ง     Share