ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้...
รายละเอียด :
ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โรงเรียนเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเขตพื้นที่บริการจังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับการติดต่อ)

ไฟล์ประกอบ :   ngis.html
วันที่เผยแพร่ : 30/04/2020     3458 ครั้ง     Share