รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อสมัครเข้าศึกษา ได้ที่ https://forms.gle/7YgkCS6NJ2rvN9Lx9

ไฟล์ประกอบ :   SCAN_20200428_155546899.pdf
วันที่เผยแพร่ : 13/08/2019     8151 ครั้ง     Share