รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63..
รายละเอียด :
ประกาศ!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจสอบเอกสารการสมัคร สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   SCAN_20200602_131842333.pdf
วันที่เผยแพร่ : 02/06/2020     5397 ครั้ง     Share