รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563 รอบ2
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รอบ2 ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   SCAN_20200618_153937454.pdf
วันที่เผยแพร่ : 18/06/2020     11230 ครั้ง     Share