รับสมัคร ป.วิชาชีพครู 2563 รอบสุดท้าย...
รายละเอียด :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัคร นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รอบสุดท้ายห้องสุดท้ายรับเพียง 30 คน เท่านั้น ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   SCAN_20200723.pdf
วันที่เผยแพร่ : 17/12/2020     13715 ครั้ง     Share