รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ)
รายละเอียด :
ประกาศ!!รายชื่อผู้มีเข้าสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 (พิเศษ) รอบสุดท้ายในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 เริ่มเวลา9.00น. เตรียมปากกา ยางลบ และดินสอ2B ผู้เข้าสอบทุกท่านต้องสวมแมสเข้าห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   25631226.pdf
วันที่เผยแพร่ : 26/12/2020     6194 ครั้ง     Share