รายชื่อผู้สอบผ่าน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 63(พิเศษ)
รายละเอียด :
ประกาศ!!รายชื่อผู้สอบผ่านในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2563 (พิเศษ) รายงานตัว ในวันที่ 9 มกราคม 2564 เริ่มเวลา9.00น. อาคาร 2 ชั้น 13 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ประกอบ :   25631228.pdf
วันที่เผยแพร่ : 28/12/2020     937 ครั้ง     Share