ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ!!รายชื่อผู้เข้าสอบ ป.บัณฑิต 2564(รอบเพิ่มเติม)

ประกาศ!!รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 2564(รอบเพิ่มเติม)

เริ่มสอบเวลา16.30น. และกดส่งข้อสอบภายในเวลา 18.00น. วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • share