ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2564 (รอบพิเศษ)..

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา2564 (รอบพิเศษ) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 มกราคม 2565 ++รับสมัครเพิ่มเติมจำนวนจำกัด++

รายละเอียดเอกสารสมัครตามเอกสารแนบ

  • share