ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2565...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ++รับสมัครรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรจำนวนจำกัด++

รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารสมัครตามเอกสารแนบ

คลิกเปิดเอกสารแนบ
  • share