ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 2565(รอบเพิ่มเติม)...

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม) สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 กรกฎาคม 2565 ++รับสมัครรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรจำนวนจำกัด++

รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารสมัครตามเอกสารแนบ

คลิกเปิดเอกสารแนบ
  • share