รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการปี 2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 12/09/2018     107 ครั้ง     Share