รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะและจัดทำรายการการประเมินตนเอง ปี 2561 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาวันที่เผยแพร่ : 05/06/2019     1305 ครั้ง     Share