รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการ อบรมการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันพุธที่ 12 ถึง วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ
-


วันที่เผยแพร่ : 14/06/2019     566 ครั้ง     Share