รายละเอียดกิจกรรม :
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกิจกรรมแห่ต้นเทียนพรรษา ในโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา(ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในวันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562วันที่เผยแพร่ : 10/07/2019     850 ครั้ง     Share