รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการบายศรีสู่ขวัญสานฝันว่าที่ครู๖๐ ประเพณีบายศรีสู่ขวัญเเละรับน้องคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 05/08/2017     415 ครั้ง     Share