รายละเอียดกิจกรรม :
พิธีไหว้ครู โครงการคุรุสักการะ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 10/08/2017     571 ครั้ง     Share