รายละเอียดกิจกรรม :
งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ อาคาร ๒ ชั้น ๑๓วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ และในวันเดียวกันนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ได้เข้ามอบของขวัญให้กับผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่านอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ ชั้น ๘ ด้วยวันที่เผยแพร่ : 22/09/2017     393 ครั้ง     Share