รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ณ อาคาร 2 ชั้น 13 สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 15/01/2018     124 ครั้ง     Share