รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกำหนดการอบรม เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ให้กับนักศึกษา วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 253 อาคาร 2 ชั้น 5วันที่เผยแพร่ : 19/08/2017     79 ครั้ง     Share