รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการอบรม เรื่อง ครูกับวัฒนธรรมไทยและมารยาททางสังคม วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้อง 252-254 อาคาร 2 ชั้น 5วันที่เผยแพร่ : 19/08/2017     80 ครั้ง     Share