รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ ๙ วันที่ 24-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโครงการบัณฑิตศึกษา อาคาร 2 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวันที่เผยแพร่ : 24/04/2018     404 ครั้ง     Share