รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนการดำเนินงานของคณะและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองปี 2560 กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร" ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ. ศ. 2561 ณ อเวย์กาญจนบุรี เทวมันทรารีสอร์ทแอนด์สปาวันที่เผยแพร่ : 07/06/2018     1636 ครั้ง     Share