รายละเอียดกิจกรรม :
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ขอบพระคุณทุกท่านในชุมชน คุณตำรวจ สน.บุปผาราม และทุกท่านที่ร่วมทำบุญมา ณ โอกาสนี้ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561วันที่เผยแพร่ : 25/07/2018     116 ครั้ง     Share