งานประกวด   +งานประกวดทั้งหมด
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี 2562 อ่านต่อ...
ประกวดโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2561 อ่านต่อ...
ประกวดออกแบบเสื้อผ้า บริษัท มีเดีย เอกซ์เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) อ่านต่อ...
ประกวดเขียนเรียงความนักศึกษาไปมาเลเซีย2018 โดยสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย อ่านต่อ...
ประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561 อ่านต่อ...
ทุนการศึกษา   +ทุนการศึกษาทั้งหมด
ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นแก่นักเรียนไทยประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
ทุนการศึกษาภาคใต้ DUO-Thailand Followship Programme ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ทุนการศึกษาต่อเนื่องมูลนิธิชิน โสภณพนิช ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ทุนอุปการะการศึกษาต่อเนื่องมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน Part Time   +งานPartTimeทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์งาน Full Time   +งานFullTimeทั้งหมด
สทอภ. รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ ฝึกงานระหว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 อ่านต่อ...