เปิดรับสมัคร U2T Hackathon 2021 เครือข่ายภาคกลาง


วันที่ 12 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “U2T Hackathon 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องประกอบด้วยสมาชิก 5-7 คน ซึ่งเป็นผู้รับจ้างภายใต้โครงการ U2T ประเภทบัณฑิต นักศึกษา และประชาชน และอาจมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นสมาชิกของทีมด้วย ผู้รับจ้างภายใต้โครงการ U2T ที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR Code ในรูปภาพด้านล่าง และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ