U2T โพสต์นี้เพื่อทีมแพทย์


วันที่ 9-31 สิงหาคม 2564 กิจกรรม Challenge U2T Photo-A-Week #U2Tโพสต์นี้เพื่อทีมแพทย์ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ U2T โพสต์ภาพและเขียนข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และคนไทย ให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ผ่านช่องทาง Online community บน www.u2t.ac.th และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม จะมีการประมวลภาพกำลังใจที่ได้ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางแทพย์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ต่อไป