ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมโครงการประจำเดือนสิงหาคม


ผู้จัดโครงการ U2T ตำบลบางครุ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ประจำเดือนสิงหาคม โดยมีโครงการที่จะอบรมดังนี้
1. โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อพื้นที่สีเขียว ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ คลิกเพื่อลงทะเบียน
2. โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์เรื่อง การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-16.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ คลิกเพื่อลงทะเบียน

  • หน้าหลัก U2T
  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาร่วมโครงการประจำเดือนสิงหาคม