เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม


คณะผู้จัดโครงการ U2T ตำบลบางจาก ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ประจำเดือนกันยายน โครงการที่จะอบรมได้แก่ โครงการอบรมผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีกำหนดที่จะจัดอบรมในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ คลิกเพื่อลงทะเบียน

  • หน้าหลัก U2T
  • เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแยกขยะจากปลายทางสู่การสร้างมูลค่าและรักษาสิ่งแวดล้อม