ประชุมทีมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำโครงการ


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ทีม U2T แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่องการวางแผนการจัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการมอบหมายหน้าที่ให้กับสมาชิกในทีม เพื่อลงพื้นที่ชุมชนเก็บข้อมูลสถานการณ์โควิด 19 ในเดือนกรกฎาคมนี้