เพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รุ่นที่ 1


วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยาได้ลงพื้นที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสุขภาพดีด้วยตัวเรา ด้วยการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รุ่นที่ 1 ณ ศาลาข้างพระอุโบสถ วัดอนงคารามวรวิหาร โดยมีอาจารย์ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อให้ประชาชนในแขวงสมเด็จเจ้าพระยาได้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เข้าใจถึงวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง ตลอดจนทำให้ประชาชนในแขวงสมเด็จเจ้าพระยา มีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น