ทีมบางครุอบรมการทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ


วันที่ 7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนคณะดำเนินงาน U2T ตำบลบางครุ ประกอบด้วยบัณฑิต 2 คน เข้าร่วมการอบรมการทำคลิปและตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือภายใต้โครงการ U2T เนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง จึงทำให้กระบวนการผลิตมีความคล่องตัวและสร้างผลงานได้อย่างไร้ข้อจำกัดด้านสถานที่และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพียงแค่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถผลิต Video Content ออกมาได้ ดังนั้นการผลิตสื่อวิดีโอให้น่าสนใจ จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป