เข้าพบคณะอาจารย์เพื่อปรึกษาการจัดโครงการ


วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 คณะดำเนินงาน U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เข้าพบกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไป โดยรายละเอียดการประชุม ได้แก่ วันเวลาสถานที่ที่เหมาะสม ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากร รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความสมบูรณ์ในการจัดโครงการในครั้งต่อไป