แจกเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ชาวคลองสาน สู้ภัย โควิด 19


วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทีมงานผู้รับจ้างแขวงคลองสานประกอบด้วย นักศึกษา ประชาชน และบัณฑิต ได้นำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ลงพื้นที่ แจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมทั้งได้รณรงค์เรื่องการฉีดวัคซีน การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชนในพื้นที่แขวงคลองสาน ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนและผู้นำชุมชนแขวงคลองสานเป็นอย่างดี โดยได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ และเป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนต่อไป