ประชุมออนไลน์วางแผนเพื่อเตรียมการดำเนินงานในโครงการที่จะจัดขึ้น


วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดโครงการอบรมการแปรรูปขนมเข่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนในชุมชนสวนสมเด็จย่า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน ณ วัดอนงคารามวรวิหาร