จัดทำแบบสำรวจออนไลน์โควิด 19


วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ทีม U2T แขวงคลองสาน ประกอบด้วย บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษา ได้จัดทำแบบสอบถามออนไลน์ Covid -19 ณ ที่พักอาศัย (Work from home) เพื่อสำรวจข้อมูลของประชาชนที่ติดเชื้อไวรัส Covid -19 ระลอกใหม่ภายในพื้นที่ชุมชนแขวงคลองสาน