เปลี่ยนแผนการดำเนินโครงการ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน


วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.45 น. ทีมงาน U2T ของตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมออนไลน์ขึ้น เนื่องจากสถิติการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อที่หน่วยงาน ศบค. ได้รายงานมานั้น มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งยากต่อการควบคุม และพื้นที่ตำบลบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการยังเป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีการระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงและเป็นพื้นที่ควบคุม การระบาดพบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการสูงสุดและเข้มงวด ทำให้ผู้จัดโครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม และวางแผนขอบเขตระยะเวลาในการดำเนินโครงการใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน