งานพูดคุยออนไลน์ TALK NO MASK 2021


วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ทีม U2T แขวงสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมอบรมงานพูดคุยออนไลน์ TALK NO MASK 2021 ผ่านระบบ Google Meet จัดโดย Google Workspace for Education ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยชุมชน (U2T) โดยเนื้อหาเป็นการแนะนำ Google Workspace for Education ที่มีประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานเอกสาร บริหารโครงการ นำเสนองาน ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม และการขายสินค้าออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะการทำงานในอนาคต