สำรวจการใช้สมุนไพรในช่วงโควิด-19


วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะทำงานโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้สำรวจการใช้สมุนไพรในช่วงโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทะลุหลักหมื่นในหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการดูแลตัวเองมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อ หรือบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกาย ทั้งนี้การใช้สมุนไพรไทยที่อยู่คู่ครัวมานานอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยป้องกันและเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อที่จะต่อสู้กับเชื้อโควิด-19
จากการสำรวจพบว่าสมุนไพรที่ชาวบ้านนิยมมากที่สุดมี 4 ชนิด ได้แก่ 1. ขิง 2. กะเพรา 3. ตะไคร้ 4. ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรทั้ง 4 ชนิดนี้นิยมปลูกใช้ในครัวเรือน สมุนไพรบางชนิดได้ผ่านการแปรรูป เพื่อนำมารับประทานในครัวเรือน ทำให้ไม่สามารถระบุมาตรฐานการผลิตได้